Tìm kiếm
Quảng cáo

 

 

Lượt truy cập
Trả lời bạn đọc
Cập nhật ngày: 24/04/2017, 10:10 SA - Số lần xem: 2768
Quy định về vốn đầu tư, vốn đầu tư thực tế

Hỏi:

Xin quý Tạp chí cho biết quy định của pháp luật về vốn đầu tư, vốn đầu tư thực tế và quy định về việc xác định vốn đầu tư đăng ký, vốn đầu tư thực hiện, vốn đầu tư thực tế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Trả lời:

1. Quy định của pháp luật về vốn đầu tư và vốn đầu tư thực tế

Quy định về vốn đầu tư

Khoản 18 Điều 3 Luật Đầu tư 2014 quy định: vốn đầu tư là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014 quy định: vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án được ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định nêu trên.

Quy định về vốn đầu tư thực tế

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư thực tế dùng cho sản xuất kinh doanh là tổng nguồn vốn tự có, vốn vay của doanh nghiệp dùng cho sản xuất kinh doanh theo số liệu cuối kỳ trên Bảng cân đối kế toán năm.

2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư 2014, hằng tháng, hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện được báo cáo theo Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 Phụ lục 3 Biểu mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, vốn đầu tư thực hiện bao gồm vốn pháp định và vốn vay ròng.

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp cần xác định vốn đầu tư, vốn đầu tư thực hiện, vốn đầu tư thực tế để báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này