Tìm kiếm
Quảng cáo

 

 

Lượt truy cập
Trả lời bạn đọc
Cập nhật ngày: 10/04/2017, 3:21 CH - Số lần xem: 1395
Thanh lý dự án và giải thể doanh nghiệp

Hỏi:

Công ty A là doanh nghiệp liên doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đầu tư được Ban Quản lý KKT địa phương cấp, có dự án đầu tư trong KKT. Hiện nay, Công ty A muốn giải thể. Tuy nhiên, khi lấy ý kiến các thành viên hội đồng quản trị trong việc giải thể thì chỉ có một thành viên đồng ý với tỷ lệ biểu quyết đạt 72%, mặt khác Điều lệ Công ty A quy định giải thể công ty biểu quyết phải đạt 99%. Xin quý báo cho biết các quy định của pháp luật có liên quan đến thanh lý dự án đầu tư, giải thể doanh nghiệp, nguyên tắc hoạt động của thành viên và Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên?

Trả lời

Khoản 3 Điều 48 Luật Đầu tư 2014 quy định nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư tự thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản;

b) Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Về giải thể doanh nghiệp

- Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 201, 202, 203 và 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Về nghĩa vụ của thành viên và Nghị quyết của Hội đồng thành viên

- Khoản 3 Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định nghĩa vụ của thành viên phải tuân thủ Điều lệ công ty.

- Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều lệ Công ty quy định nghị quyết Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên bằng cách biểu quyết đa số 99% đối với các quyết định liên quan đến giải thể Công ty. Pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp không quy định cách thức giải quyết đối với trường hợp không đạt được đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ và pháp luật doanh nghiệp.

Điều 8 và Điều 51 Luật Doanh nghiệp quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp và thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, theo đó doanh nghiệp và thành viên Hội đồng thành viên phải tuân thủ pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp.

Do vậy, việc thanh lý và giải thể Công ty phải thực hiện theo Điều lệ công ty và quy định nêu trên của pháp luật đầu tư và doanh nghiệp.

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này