Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 18/03/2013, 5:05 CH - Số lần xem: 2672
Thu hút đầu tư tại KCN Bắc Giang

Bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo mà tỉnh Bắc Giang đã đề ra. Hoạt động tại các KCN trên địa bàn trong năm 2012 cũng chịu ảnh hưởng bởi những tác động đó, nên mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt được so với kỳ vọng và kế hoạch đặt ra.

Thuận lợi và khó khăn

Quá trình xây dựng và phát triển KCN tại Bắc Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong vận động thu hút đầu tư và quản lý doanh nghiệp sau chấp thuận đầu tư. Việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, mô hình quản lý, cơ chế chính sách đối với KCN của tỉnh từng bước được hoàn thiện; chức năng, nhiệm vụ của Ban và Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với KCN của tỉnh được ban hành và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển KCN tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, tại Bắc Giang, nhờ có sự tổ chức và chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành và chính quyền địa phương cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền và ban hành kịp thời các chính sách, đại đa số cán bộ và nhân dân khu vực có đất bị thu hồi xây dựng KCN ủng hộ chính sách và chủ trương xây dựng KCN nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các KCN tiến hành đã bớt phần khó khăn.

Một nhà máy trong KCN Đình Trám

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc phát triển KCN tại Bắc Giang cũng còn nhiều khó khăn:   - Cơ chế, chính sách đối với KCN còn nhiều vướng mắc: vấn đề phân cấp, uỷ quyền và chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN chưa đồng bộ, chưa đầy đủ và kịp thời; ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp KCN hay thay đổi, chưa hợp lý và hấp dẫn, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ các KCN còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ, chậm được triển khai như: hệ thống cấp điện, cấp nước, đường giao thông, nhà ở cho công nhân, khu vui chơi giải trí… làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

- Tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng KCN và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư thứ cấp còn chậm; công tác xúc tiến đầu tư của các chủ đầu tư hạ tầng chưa đạt hiệu quả cao.

- Việc thu hút đầu tư chưa thật sự chú trọng tới ngành nghề, yếu tố công nghệ và môi trường. Các dự án được chấp thuận đầu tư ban đầu chủ yếu là các dự án vừa và nhỏ, năng lực tài chính và năng lực quản lý của chủ đầu tư có hạn. Các dự án lớn chủ yếu làm hàng chế xuất nên đóng góp cho ngân sách không nhiều.

- Lực lượng lao động tuy nhiều nhưng trình độ lao động còn thấp, ý thức tác phong công nghiệp chưa cao, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, thu nhập tuy có tăng nhưng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động còn nhiều khó khăn.

Những khó khăn trên xuất phát từ một số nguyên nhân chủ quan và khách quan sau:

- Hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Ban Quản lý KCN chậm được ban hành, còn chồng chéo.

- Tình hình suy thoái kinh tế đã làm cho các dự án nhỏ gặp nhiều khó khăn, mục tiêu đầu tư của một số dự án lớn bị xáo trộn.

- Nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền và của một bộ phận nhân dân về chủ trương phát triển các KCN còn chưa đầy đủ; quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn nhất là trong công tác bồi thường, GPMB.

- Công tác tham mưu với UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý các lĩnh vực của một số Sở, ngành còn chưa chủ động; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn một số hạn chế; một số địa phương chưa chủ động xử lý những vướng mắc, phát sinh, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân làm cho việc bồi thường, GPMB chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các dự án.

- Thời gian đầu của quá trình hình thành các KCN, do thiếu kinh nghiệm, nóng vội trong thu hút đầu tư nên dẫn đến dễ dãi trong thu hút đầu tư, việc thẩm tra và cấp phép đầu tư, kể cả dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng và dự án đầu tư thứ cấp còn kém hiệu quả; công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các chủ đầu tư hạ tầng tại các KCN có lúc chưa được chặt chẽ. Do vậy, các dự án được cấp phép đầu tư ở giai đoạn này chủ yếu là vừa và nhỏ, chất lượng thấp; năng lực tài chính của các dự án được chấp thuận đầu tư kém, tiến độ triển khai dự án chậm.

- Công tác đào tạo nghề cho lao động của các trường và trung tâm dạy nghề còn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, chưa gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sử dụng lao động; việc đào tạo ý thức và tác phong công nghiệp và pháp luật về lao động cho người lao động ít được quan tâm; chất lượng lao động thấp; công nghệ mà các doanh nghiệp sử dụng chưa thực sự tân tiến… làm ảnh hưởng đến năng suất lao động, dẫn đến tiền lương của người lao động không cao, người lao động chưa thực sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp;

- ý thức chấp hành pháp luật về đầu tư, lao động, môi trường, xây dựng, báo cáo thống kê của nhà đầu tư còn thấp; đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra còn mỏng, việc thanh, kiểm tra còn chưa được thường xuyên, liên tục.

Công nhân làm việc trong KCN Đình Trám tỉnh Bắc Giang

Kết quả hoạt động năm 2012

Phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2012, các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do chịu tác động từ những khó khăn của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên kết quả chưa đạt được so với kỳ vọng và kế hoạch đặt ra.

Trong 11 tháng đầu năm 2012, Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc Giang đã cấp giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) cho 15 dự án (tăng 6 dự án so với cùng kỳ năm 2011), trong đó có 14 dự án FDI; điều chỉnh GCNĐT cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 958,4 triệu USD và 26,9 tỷ đồng, nâng tổng số dự án được cấp GCNĐT vào các khu, cụm công nghiệp đến nay là 133 dự án (trong đó có 64 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 4.125 tỷ đồng và 1,6 tỷ USD; vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 1.933 tỷ đồng (bằng 46,9% vốn đầu tư đăng ký), vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 0,51 tỷ USD (bằng 31,7% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Tính đến hết tháng 12/2012, tại các khu, cụm công nghiệp Bắc Giang có 100 doanh nghiệp đi vào hoạt động (tăng 15 doanh nghiệp so với cùng kỳ). Tuy còn nhiều khó khăn, song hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các KCN cũng có sự tăng trưởng đáng kể, cụ thể: doanh thu của các doanh nghiệp đạt 19.161 tỷ đồng (tăng 108,2%), ước cả năm đạt 27.500 tỷ đồng; giá trị nhập khẩu đạt 830,2 triệu USD (tăng 159,4%), ước cả năm đạt 1.110 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 611,9 triệu USD (tăng 126,6%), ước cả năm đạt 925 triệu USD; thuế phát sinh phải nộp đạt 184,4 tỷ đồng (giảm 5,4%), ước cả năm đạt 262 tỷ đồng.

Nguyễn Anh Quyền - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này