Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 05/05/2017, 2:34 CH - Số lần xem: 997
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN: Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2016, hoạt động quản lý nhà nước về KCN tại tỉnh Bắc Kạn mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân khách quan tác động, song dưới sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của lãnh đạo Ban Quản lý các KCN, các mặt công tác tại Ban Quản lý đều đạt được kết quả tốt, đặc biệt là công tác thu hút đầu tư vào KCN Thanh Bình.

Một số kết quả đạt được

Năm 2016, có thêm 02 nhà đầu tư trong nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN Thanh Bình. Hiện, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục hướng dẫn 02 nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất antimon, ván dán làm thủ tục đầu tư vào KCN.

Trong năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về địa điểm và thủ tục cho các dự án đầu tư vào KCN Thanh Bình. Đối với các dự án đã đi vào hoạt động, Ban Quản lý tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thường xuyên công tác sản xuất, kinh doanh, quản lý lao động, vận chuyển tiêu thụ nguyên liệu sản xuất để kịp thời có những biện pháp tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Nhà máy xử lý nước thải KCN tại tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng KCN Thanh bình cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp đầu tư vào KCN. Công tác quản lý hệ thống điện, điện chiếu sáng KCN được thực hiện đầy đủ, hiệu quả và ổn định. Công tác duy tu, bảo trì hệ thống được kiểm tra định kỳ đảm bảo hệ thống điện, điện chiếu sáng KCN luôn hoạt động bình thường; các báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thông tin kết quả giám sát môi trường xung quanh, chất thải của KCN được công khai theo đúng quy định.

Năm 2016, Ban Quản lý đã chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng KCN hoàn thiện thủ tục lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình - Giai đoạn II. Hiện nay, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình giai đoạn II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô 80,3 ha, tổng mức đầu tư là 390,174 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; thành lập tổ công tác, phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường tại KCN Thanh Bình. Kết quả, công tác bảo vệ môi trường của KCN Thanh Bình cơ bản đảm bảo, không có sai phạm lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đồng bộ các công tác nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCN Thanh Bình, cụ thể là:

- Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế thu hút đầu tư vào KCN; tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế mới phù hợp để kêu gọi thu hút đầu tư, triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư  vào KCN; tiếp tục tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN do các Bộ ngành và địa phương tổ chức.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết việc thu hồi đất các dự án chậm tiến độ, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư; thường xuyên tiếp nhận thông tin, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài thích hợp, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trong KCN; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện và quản lý tốt các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

- Kiên quyết đề xuất, thu hồi các dự án chậm tiến độ và vi phạm quy định về đầu tư.

- Duy trì công tác kiểm tra hoạt động của các dự án đã đi vào hoạt động; tổng hợp báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN.

- Thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể theo ủy quyền của UBND cấp tỉnh; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực xây dựng, môi trường... của các doanh nghiệp; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở doanh nghiệp về triển khai, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại đơn vị.

- Thực hiện việc tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong KCN theo ủy quyền của UBND cấp tỉnh (đối với các dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

- Thực hiện việc tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng KCN của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN và các chức năng, nhiệm vụ khác về quản lý kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư trong KCN; tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục để thẩm định thiết kế cơ sở, cấp chứng chỉ quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng cho các dự án; kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đúng quy hoạch, giấy phép xây dựng đã được cấp và thực hiện bảo vệ môi trường đối với các dự án tại KCN.

- Quản lý, khai thác và vận hành hạ tầng KCN, trạm xử lý nước thải đảm bảo liên tục, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; xây dựng các tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, hệ thống thu gom nước thải, xây dựng một phần hệ thống thoát nước mưa, san nền, bên cạnh đó tiến hành xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư đến thuê đất để xây dựng nhà máy trên diện tích đã san nền.

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008; tích cực thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá tối đa các thủ tục; tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa” tại Ban Quản lý các KCN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

HÀ VĂN HÙNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này