Tìm kiếm
Lượt truy cập
Tin tức - sự kiện
Cập nhật ngày: 13/07/2017, 10:39 SA - Số lần xem: 643
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Ngày 02/6/2017, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (07/6/2007-07/6/2017). 

Diễn văn Kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình gắn với 10 năm xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do ông Trần Văn Phúc - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình trình bày nêu rõ, đến nay, tỉnh Hòa Bình có 08 KCN, thu hút được 70 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 411,59 triệu USD và 8.239,48 tỷ đồng; trong đó có 45 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong các KCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh và giải quyết việc làm cho hơn 15 ngàn lao động địa phương, hàng năm đóng góp cho ngân sách tỉnh gần 200 tỷ đồng. Cùng với sự phát triển của các KCN, bộ máy tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình ngày càng được củng cố và lớn mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các KCN trên địa bàn.

Tuy nhiên, Trưởng ban Trần Văn Phúc thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành tựu đạt được trong xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn, thực tế hiện nay, hạ tầng các KCN của tỉnh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, thu hút đầu tư còn thấp, chưa có nhiều dự án lớn, có công nghệ hiện đại; công tác bảo vệ môi trường còn nhiều vấn đề cần giải quyết… Nguyên nhân dẫn đến khó khăn này là do xuất phát điểm và tiềm lực của tỉnh thấp; kết nối hạ tầng giao thông giữa tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ còn hạn chế…

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Bài học kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển KCN

Qua quá trình 10 năm hoạt động, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình rút ra một số bài học kinh nghiệm để đẩy mạnh phát triển các KCN đến năm 2020.

Một là, sự thống nhất về chủ trương, chính sách, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp của các sở, ngành, chính quyền các cấp và sự ủng hộ của người dân, nhất là người dân có đất thuộc diện thu hồi để phát triển các KCN là yếu tố quyết định sự phát triển thành công của các KCN trên địa bàn tỉnh.

Hai là, trong quá trình quy hoạch phát triển các KCN, cần lựa chọn vị trí xây dựng, quy mô xây dựng, ngành công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư vào KCN phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung, với tiềm năng và lợi thế của địa phương, điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của khu vực và đảm bảo an ninh quốc phòng. Quy hoạch phát triển KCN phải đảm bảo đồng bộ giữa phát triển công nghiệp với cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào KCN và quá trình đô thị hóa, đảm bảo các điều kiện hạ tầng về giao thông, điện, nước, hạ tầng xã hội phục vụ đời sống công nhân KCN, khu dân cư dịch vụ phục vụ cho KCN. Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phải có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý và năng lực thu hút đầu tư. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng phải đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch, đáp ứng ngay các yêu cầu về giao thông, điện, nước, thu gom xử lý nước thải… phục vụ cho hoạt động của các doanh nghiệp vào đầu tư tại các KCN.

Ba là, cần ổn định chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng cho các KCN. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi để tiếp tục ổn định đời sống, có điều kiện chuyển đổi sang các nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tiếp nhận được các ảnh hưởng tích cực từ quá trình phát triển các KCN để tự tạo việc làm, ổn định lâu dài.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình đón nhận Cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Hòa Bình

Bốn là, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng để các nhà đầu tư hoạt động, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước đảm bảo hoạt động của các nhà đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh. Thu hút đầu tư phát triển sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, trong quá trình vận động thu hút đầu tư, bố trí dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định về quy hoạch, ngành nghề thu hút đầu tư của KCN; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường.

Năm là, phát huy hiệu quả thực hiện quản lý theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn, chính xác các yêu cầu của doanh nghiệp KCN. Cần tiếp tục quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức; công khai, minh bạch, có hướng dẫn chi tiết, cụ thể đối với các thủ tục hành chính tại Ban Quản lý. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố trong việc quản lý nhà nước đối với các KCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước để quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh biểu dương và chúc mừng những cố gắng, phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình trong suốt chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển. Từ xuất phát điểm chỉ có 02 khu cơ sở sản xuất công nghiệp, đến nay, Ban Quản lý đã đồng hành cùng với chủ đầu tư KCN tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư đạt kết quả cao; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án. Vì vậy, tỷ lệ các dự án đầu tư và đi vào hoạt động ngày càng cao.

Phó Chủ tịch Khánh nhấn mạnh, thời gian tới, với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các KCN; đẩy mạnh phát triển hạ tầng các KCN, đảm bảo ưu tiên đầu tư kết nối đồng bộ hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN; tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh; đề ra các giải pháp phát triển các KCN, cải thiện môi trường và thu hút đầu tư hiệu quả, có cơ chế ưu đãi đầu tư đối với các dự án lớn đầu tư vào tỉnh; phát triển các KCN đi đôi với bảo vệ môi trường trong và ngoài KCN; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các KCN, tập trung vào công tác giám sát việc vận hành các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường tại các KCN; chăm lo điều kiện làm việc, đời sống và nhà ở cho người lao động; giám sát chặt chẽ việc thi hành pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp KCN.

Đại diện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại các KCN tỉnh Hòa Bình, ông Đào Hồng Sơn - Giám đốc Công ty Cổ phần dệt kim Việt Hàn bày tỏ sự cảm kích của cộng đồng doanh nghiệp KCN đối với sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình dành cho các nhà đầu tư.

Ông Sơn cho biết, Công ty Cổ phần dệt kim Việt Hàn đầu tư vào Hòa Bình từ năm 2012, đúng vào thời điểm ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, nên gặp rất nhiều khó khăn. Song được sự giúp đỡ kịp thời của Ban Quản lý, đến nay, doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh ổn định. Ông Sơn cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Hòa Bình sẽ quan tâm đồng hành, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển; Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách để thu hút đầu tư tốt hơn và mãi mãi là “Mái nhà chung của các doanh nghiệp KCN”.

Với những nỗ lực và đóng góp cho sự phát triển các KCN tại địa phương trong thời gian qua của tập thể Ban Quản lý các KCN tỉnh Hòa Bình, nhân dịp này, tập thể Ban Quản lý các KCN và các cá nhân vinh dự được nhận Cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Hòa Bình và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

NGUYỄN HẰNG

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này