Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 26/04/2017, 3:39 CH - Số lần xem: 1024
CÁC KCN TỈNH VĨNH PHÚC: Tín hiệu vui trong quý I/2017

Trong quý I/2017, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển các KCN, công tác quản lý các dự án sau cấp phép đầu tư được đẩy mạnh, các dự án triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ 2016.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Với vai trò quản lý nhà nước các KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tham gia tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các dự án sau khi ký biên bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư; phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định mới; cập nhật tin, bài, thông tin về các KCN trên trang thông tin điện tử của Ban để các nhà đầu tư tìm hiểu; tiếp nhận và kịp thời trả lời các thắc mắc, câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức (trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua Cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền); tham gia các buổi gặp gỡ doanh nhân thứ 6 hàng tuần,...

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ban được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, với 79% hồ sơ được giải quyết xong trước hạn; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Với những cố gắng nỗ lực của Ban trong công tác cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư, quý I/2017, Ban đã làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 08 dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử (06 dự án) và sản xuất vật liệu xây dựng, trong đó:

- Dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Cấp mới 07 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,36 triệu USD; làm thủ tục tăng vốn cho 08 dự án với số vốn tăng đạt 55,25 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của các dự án FDI đăng ký mới trong quý I/2017 đạt 70,6 triệu USD, tăng 10,6% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 28,2% kế hoạch năm.

- Dự án vốn đầu tư trong nước (DDI): Cấp mới 01 dự án với tổng vốn đầu tư là 20 tỷ đồng, bằng 4% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết ngày 06/3/2017, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 203 dự án còn hiệu lực (gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.613,97 tỷ đồng và 161 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.510,28 triệu USD), trong đó, có 172 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (140 dự án FDI và 32 dự án DDI), chiếm 84,7% tổng số dự án đầu tư.

Trong quý I/2017, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 63,03 triệu USD, tăng 13,97% so với cùng kỳ; các doanh nghiệp FDI trong các KCN trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và phát triển: doanh thu đạt 713,08 triệu USD, tăng 26% so với năm 2016; giá trị xuất khẩu đạt 467,2 triệu USD, tăng 33% so với năm 2016; nộp ngân sách nhà nước đạt 416,7 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016; thu hút và tạo việc làm cho trên 58,5 ngàn lao động, tăng 1.955 người so với thời điểm 31/12/2016.  

Doanh thu của các các doanh nghiệp DDI trong quý I/2017 ước đạt 2.553,89 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 12,07 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ; nộp ngân sách đạt 80,13 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ; vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 439 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Đến hết quý I/2017, vốn thực hiện của các dự án đạt 6.368,31 tỷ đồng, bằng 40,8% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án; lao động hiện đang làm việc trong các doanh nghiệp là 3.597  người, tăng 178 người so với thời điểm 31/12/2016.

Tăng cường công tác quản lý dự án

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, trong quý I /2017, Ban đã tiếp nhận 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Sông Lô với tổng mức đầu tư đăng ký 1.180,5 tỷ đồng, quy mô 178,349ha, hiện đã chuyển đến các cấp có thẩm quyền để xin ý kiến thẩm định dự án. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN Bá Thiện, Bá Thiện 2, Bình Xuyên II được đẩy nhanh; hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, đảm bảo kết nối và đáp ứng kịp thời với tiến độ đầu tư trong các KCN.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Solum Vina (KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc)

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 11 KCN được thành lập và cấp GCNĐT với 12 dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích quy hoạch là 2.338,52 ha, tổng vốn đăng ký là 8.305,27 tỷ đồng và 95,1 triệu USD. Tổng vốn thực hiện của các dự án đến thời điểm hiện tại là 1.301,67 tỷ đồng (bằng 15,7% tổng vốn đăng ký) và 13,46 triệu USD (bằng 14,2% tổng vốn đăng ký). Diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 1.664,8ha, diện tích đất công nghiệp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng là 723,9 ha.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên hướng dẫn, rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng lại hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định mới; đôn đốc, giám sát tình hình lao động, việc thực hiện các chế độ lương, thưởng cho người lao động làm việc trong các KCN; tiếp nhận và trả lời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp về lĩnh vực cấp giấy phép cho lao động người nước ngoài;…

Bên cạnh đó, Ban tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp các qui định trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trong quý II/2017

Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, dự kiến trong quý II/2017, sẽ thu hút thêm 05 dự án FDI (vốn đăng ký đạt 40-50 triệu USD) và 2 dự án DDI (vốn đầu tư khoảng 150-200 tỷ đồng); có thêm 7 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 70 triệu USD, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 400 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI: doanh thu dự kiến đạt 855,69 triệu USD, tăng 20% so với quý I; giá trị xuất khẩu đạt 570,08 triệu USD, tăng 22% so với quý I; nộp ngân sách nhà nước đạt 375 tỷ đồng; thu hút và tạo việc làm mới cho trên 1.000-1.500 lao động trong và ngoài tỉnh. Các doanh nghiệp DDI dự kiến đạt doanh thu 2.936,97 tỷ đồng, tăng 15% so với quý I; giá trị xuất khẩu 13,87 tỷ đồng, tăng 14,9%  so với quý I; nộp ngân sách đạt 92,15 tỷ đồng, tăng 15% so với quý I.

Về công tác xây dựng, phát triển các KCN: Ban Quản lý tập trung chỉ đạo, phối hợp với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN.

Về công tác quản lý lao động: Ban Quản lý sẽ phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN theo các nhiệm vụ được ủy quyền; tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động; tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động của doanh nghiệp đối với người lao động; hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.

Về công tác quản lý môi trường: Ban Quản lý sẽ giám sát thúc đẩy việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải KCN Bình Xuyên II; cập nhật hồ sơ, hạ tầng đấu nối nước thải của các doanh nghiệp về nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN; phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, khí thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung, vận hành ổn định và ký hợp đồng xử lý nước thải sản xuất với các doanh nghiệp.

 

CẢNH HƯNG

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này