Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 24/04/2017, 10:08 SA - Số lần xem: 963
BAN QUẢN LÝ CÁC KCN HẢI DƯƠNG: Đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2016

Năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng và các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp trong các KCN trên địa bàn thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng, phát triển các KCN và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực.

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển các KCN được đẩy mạnh

Tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục quy hoạch KCN đến năm 2020 gồm 18 KCN, với tổng diện tích quy hoạch 3.517ha, trong đó đã có 11 KCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích là 2.224 ha.

Hiện có 10 KCN đã được thành lập và đang đi vào hoạt động, với tổng diện tích theo quy hoạch chi tiết là 1.732 ha. Trong số 10 KCN này, có 7 KCN đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, gồm: KCN Nam Sách, KCN Đại An và phần mở rộng - giai đoạn 1, KCN Phúc Điền, KCN Tân Trường, KCN Việt Hòa - Kenmark, KCN Lai Vu, KCN Phú Thái; 03 KCN đang giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng: KCN Lai Cách, KCN Cộng Hòa, KCN Cẩm Điền - Lương Điền.

Ông Phạm Minh Phương phát biểu tại Hội nghị tổng kết tình hình xây dựng và phát triển các KCN năm 2016 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

Phần lớn nhà đầu tư xây dựng hạ tầng được tỉnh lựa chọn thực sự có năng lực tài chính, đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong công tác xúc tiến đầu tư. Các nhà đầu tư hạ tầng đã tập trung cao độ xây dựng hạ tầng KCN tương đối đồng bộ theo từng giai đoạn.

Đến nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân của các KCN đạt gần 64% trên diện tích đất công nghiệp được bàn giao. Trong đó, các KCN: Nam Sách, Phúc Điền, Phú Thái - giai đoạn 1 đã lấp đầy 100%.

Trong năm 2016, công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình trong các KCN được thực hiện tốt, đảm bảo các công trình xây dựng đúng quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư sớm triển khai dự án để nhanh chóng đi vào hoạt động.

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư đạt hiệu quả cao

Năm 2016, Ban đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN thực hiện tốt một số hoạt động xúc tiến đầu tư ở trong và ngoài nước, trong đó chú trọng tập trung xúc tiến đầu tư tại chỗ và đã đạt được kết quả khả quan: Năm 2016, các KCN trong tỉnh đã tiếp nhận 24 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 111,6 triệu USD; trong đó có 07 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 565 tỷ đồng (tương đương 25,6 triệu USD), 17 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 85,9 triệu USD. Đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 26 lượt dự án (21 dự án trong nước, 5 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư tăng thêm đạt 189,4 triệu USD.

Tính đến hết năm 2016, trong các KCN tỉnh Hải Dương có 219 dự án đầu tư còn hiệu lực đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 167 dự án FDI (tổng số vốn đầu tư đăng ký 3,53 tỷ USD) và 52 dự án DDI (tổng số vốn đầu tư đăng ký 12.552 tỷ đồng); có trên 163 dự án đã triển khai và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh.

UBND tỉnh Hải Dương trao tặng Bằng khen cho tập thể Ban Quản lý và các doanh nghiệp trong KCN

Sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tốt, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động

Phần lớn các doanh nghiệp trong các KCN hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định với mức tăng trưởng tốt. Năm 2016, doanh thu thuần của các doanh nghiệp đạt 3,1 tỷ USD (tăng 3%), thuế và các khoản nộp ngân sách đạt trên 65 triệu USD (tăng 5%), vốn đầu tư thực hiện đạt 230 triệu USD, giá trị xuất khẩu đạt 2.900 triệu USD, giá trị nhập khẩu đạt 1.950 triệu USD. Sản phẩm chủ yếu của doanh nghiệp là điện, điện tử, may mặc, cơ khí… tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu cao và đóng góp đáng kể vào thu ngân sách của tỉnh.

Các doanh nghiệp trong KCN hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định và tăng trưởng, nhiều dự án đi vào hoạt động nên giải quyết được nhiều việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương. Năm 2016, các KCN đã giải quyết việc làm mới cho 8 nghìn lao động.

Đến nay, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 8 vạn lao động, trong đó có trên 700 lao động là người nước ngoài, lao động địa phương chiếm trên 80%.

Để đạt được những kết quả trên, Ban đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Công đoàn các KCN tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động trong các KCN; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động nảy sinh tại doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để giải quyết nhanh những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp cũng như người lao động mất việc làm.

Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ

Trong năm 2016, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Ban quan tâm và thực hiện tốt. Tác phong, lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức của Ban trong thực thi công vụ đã được nâng cao. Công nghệ thông tin được ứng dụng để trao đổi, công khai văn bản pháp luật, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được rà soát thường xuyên để bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ, công bố cho phù hợp với thực tế, đồng thời ban hành tạm thời các TTHC để áp dụng trong khi chờ các hướng dẫn mới. Bộ phận một cửa của Ban được kiện toàn, công việc được đảm bảo thông suốt, an toàn, bí mật. Công tác cải cách hành chính của Ban được đánh giá là một trong những ngành đứng trong nhóm đầu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Năm 2016, công tác bảo vệ môi trường trong các KCN được Ban hướng dẫn, giám sát chặt chẽ. Đa số các doanh nghiệp đều có ý thức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hiện nay, các KCN đi vào hoạt động cơ bản đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (06/08 KCN) và đang tiến hành hoàn thiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động trên toàn bộ các KCN có dự án hoạt động. Khí thải trong KCN cơ bản được kiểm soát theo quy định. Chất thải rắn bao gồm cả chất thải sinh hoạt cơ bản đã được thu gom và bàn giao cho các đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định.

Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nền tảng để ổn định sản xuất, kinh doanh tại các KCN, Ban thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, cử cán bộ đi bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong KCN. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các KCN trong năm 2016 được thực hiện tốt, qua đó giúp nhà đầu tư yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017 Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu sau: thu hút 18 dự án đầu tư mới với số vốn đầu tư đạt 130 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 20 lượt dự án trong và ngoài nước với số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 90 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện đạt 150 triệu USD; doanh thu đạt 3100 triệu USD; giá trị xuất khẩu đạt 3.000 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 2.200 triệu USD; nộp ngân sách trên 1.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 8 ngàn lao động.

Để đạt được các kết quả trên, Ban sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên rà soát trình công bố, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, loại bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm đơn giản hóa các TTHC áp dụng tại Ban; công khai, minh bạch TTHC, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất kinh doanh trong KCN.

Hai là, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc và giải quyết TTHC của cơ quan; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 100% các TTHC của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được giải quyết trước hoặc đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, phối hợp quản lý tài nguyên - môi trường và phòng cháy chữa cháy tại các KCN, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các dự án trong KCN, nhất là đối với các dự án chuẩn bị triển khai xây dựng.

Đôn đốc hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết các KCN, hướng dẫn các thủ tục thành lập KCN để triển khai dự án hạ tầng; tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các KCN tạo mặt bằng thu hút các nhà đầu tư vào các KCN.

Năm là, đôn đốc các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng quy định để phát triển bền vững, tạo điều kiện thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh. Phấn đấu 100% các KCN khi đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Sáu là, công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp đảm bảo thực hiện đúng theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh (thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/năm).

Bảy là, tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiếp nhận các dự án vào các KCN theo đúng vị trí quy hoạch và tính chất ngành nghề đã được phê duyệt. Đôn đốc và sẽ kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án triển khai chậm tiến độ, các dự án không còn khả năng tiếp tục thực hiện.

Tám là, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật; đặc biệt tăng cường quản lý lao động, trong đó có lao động nước ngoài; thường xuyên tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý, giải đáp vướng mắc, kiến nghị kịp thời cho các doanh nghiệp.

PHẠM MINH PHƯƠNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này