Tìm kiếm
Lượt truy cập
Kinh nghiệm thực tiễn
Cập nhật ngày: 25/04/2017, 2:08 CH - Số lần xem: 923
CÁC KCN TỈNH LÂM ĐỒNG: Tạo diện mạo mới cho ngành công nghiệp vùng Tây Nguyên

Những năm gần đây, các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã và đang trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư ở trong và ngoài nước. Với quan điểm “biến khó khăn thành cơ hội phát triển”, đồng thời biết tận dụng triệt để lợi thế của địa phương và của vùng Tây Nguyên cho phát triển công nghiệp tỉnh nhà, đến nay các KCN tỉnh Lâm Đồng đã thực sự tạo nên diện mạo mới cho ngành công nghiệp của vùng Tây Nguyên.

Tập trung thu hút đầu tư, quản lý quy hoạch và hỗ trợ doanh nghiệp

Năm 2016 tiếp tục là một năm khởi sắc trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong năm, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 doanh nghiệp/dự án vào KCN Lộc Sơn (04 dự án) và KCN Phú Hội (06 dự án), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.420 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 18,26 ha, lao động đăng ký là 1.047 người; đồng thời thực hiện điều chỉnh 15 dự án.

Lũy kế đến nay, tại các KCN tỉnh Lâm Đồng có 64 doanh nghiệp/dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong đó có 16 doanh nghiệp FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 66,16 triệu USD và 3.912,247 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 1.790 tỷ đồng và 29,86 triệu USD; diện tích đất đăng ký là 149,94 ha, lao động đăng ký là 7.491 người.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng

Tại KCN Lộc Sơn: Trong năm 2016 đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) 3.047ha để thi công đường nội bộ và thực hiện tái định cư cho 03 hộ dân. Lũy kế đến nay, tổng diện tích đã có quyết định bồi thường GPMB trong quy hoạch là 166 ha, tổng giá trị bồi thường là 123,466 tỷ đồng, đã bố trí tái định cư cho 140 hộ gia đình.

KCN Phú Hội: Đã kiểm kê và xây dựng đơn giá bồi thường GPMB với diện tích 7,4 ha để xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và đường D1, D2; hoàn thành công trình đường nhánh N2, 3, 5, 6, 7, 8 khu A; hoàn thành công trình xây dựng cầu và đường dẫn vào KCN Phú  Hội. Trong năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cấp Giấy phép xây dựng cho 07 doanh nghiệp, điều chỉnh 03 Giấy phép xây dựng và gia hạn 01 Giấy phép xây dựng; 100% hồ sơ lĩnh vực xây dựng tiếp nhận trong năm 2016 đều được giải quyết, đảm bảo chất lượng, quy trình và thời gian cấp phép được rút ngắn so với qui định thủ tục hành chính và quy trình ISO.

Đến nay trong các KCN tỉnh Lâm Đồng có 29 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2016 các doanh nghiệp KCN đạt tổng doanh thu khoảng 251 triệu USD, trong đó: giá trị xuất khẩu đạt 165 triệu USD; nội tiêu đạt 86 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 3 triệu USD; đóng góp cho ngân sách nhà nước 14,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lao động đang làm việc tại các KCN ước khoảng 1.985 người, số lượng lao động được giải quyết việc làm tăng 229 người, đạt tỷ lệ 113% so với năm 2015.

Trong năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho 05 dự án, Ban Quản lý đã xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 07 doanh nghiệp trong KCN. Bên cạnh đó, Ban Quản lý thường xuyên rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp đã, đang và mới bắt đầu hoạt động tại các KCN thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính làm căn cứ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; triển khai thực hiện một cửa điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tính đến ngày 15/12/2016, có 56 thủ tục hành chính được giải quyết tại Ban Quản lý, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Năm 2017, để phát huy những kết quả khả quan đã đạt được, tiếp tục tạo đà cho ngành công nghiệp tỉnh nhà phát triển, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai một số công tác chính sau:

- Hoàn chỉnh quy hoạch điều chỉnh cục bộ KCN Phú Hội và KCN Lộc Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tích cực thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải, đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt, các dự án điện chiếu sáng, cổng vào KCN, công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng và chăm sóc cây xanh các KCN.

- Rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp KCN triển khai dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết; kiên quyết thu hồi các dự án chậm hoặc không có khả năng triển khai thực hiện, các dự án ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017; hỗ trợ và hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục xây dựng nhà ở công nhân và các dịch vụ tiện ích tại 02 KCN; tổ chức chu đáo Hội nghị gặp mặt nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, tin học hóa trong giải quyết công việc; thường xuyên duy trì, cải tiến và đánh giá việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

TRẦN XUÂN VƯỢNG - Trưởng ban, Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này