Tìm kiếm
Lượt truy cập
Định hướng - chính sách
Cập nhật ngày: 10/04/2017, 2:44 CH - Số lần xem: 803
Nỗ lực xây dựng KKT trở thành động lực phát triển kinh tế

Năm 2016 được tỉnh Phú Yên lựa chọn là “Năm Doanh nghiệp”.  Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT Phú Yên đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, tích cực triển khai thu hút đầu tư vào KKT Nam Phú Yên và các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư đạt kết quả khả quan

KKT Nam Phú Yên: Trong giai đoạn 2016-2020, KKT Nam Phú Yên được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là một trong 8 KKT ven biển trọng điểm của cả nước. Điều này chứng tỏ sự kỳ vọng không nhỏ của Chính phủ vào vai trò của KKT đối với sự phát triển không chỉ Phú Yên, mà còn với cả khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

KKT Nam Phú Yên đang chứng tỏ vai trò quan trọng của mình đối với nền kinh tế toàn tỉnh thông qua các dự án với số vốn đầu tư lớn.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Phú Yên nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô của Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô có tổng vốn đầu tư 3.179,8 triệu USD, công suất 8 triệu tấn/năm, diện tích đất sử dụng 538 ha mặt đất và 669 ha mặt nước biển, với mục tiêu xây dựng nhà máy chế biến và phân phối các sản phẩm lọc dầu từ dầu thô. Riêng đối với khu vực xây dựng nhà máy (404 ha), dự kiến sẽ hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư để sớm khởi công xây dựng nhà máy.

Dự án Khu nhà ở công nhân phục vụ Cụm Xí nghiệp sản xuất An Hưng (tại khu dân cư phục vụ KCN) do Công ty CP An Hưng làm chủ đầu tư hiện đang trong quá trình lập thủ tục đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 285,5 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký 05 ha, mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở liên kế thấp tầng và căn hộ chung cư phục vụ cho công nhân và chuyên gia. Dự án đã được Ban Quản lý thỏa thuận thông số quy hoạch và đang trong quá trình lập hồ sơ xin thuê đất.

Ngoài KKT Nam Phú Yên, các KCN trên địa bàn tỉnh cũng có những dự án được triển khai và đang đi vào hoạt động.

KCN Hòa Hiệp 1 thu hút được 23 dự án (trong đó có 17 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 06 dự án đang trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án), tổng diện tích đất đăng ký là 46,29ha/61,59 ha (tỷ lệ lấp đầy 75,15%); tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.848,28 tỷ đồng và 8,31 triệu USD.

KCN Hòa Hiệp 2 có 02 dự án (gồm 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 01 dự án đang trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án), tổng diện tích đất đăng ký là 78 ha; tổng vốn đầu tư đăng ký là 210 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

KCN An Phú có 31 dự án (trong đó 26 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 05 dự án đang trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án), tổng diện tích đất đăng ký là 34,42 ha/43,45 ha (tỷ lệ lấp đầy 79,21%); tổng vốn đầu tư đăng ký là 355,26 tỷ đồng và 6,13 triệu USD.

KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 có 19 dự án (gồm 15 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 04 dự án đang trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án) với tổng diện tích đất đăng ký là 55,87ha/77,58 ha (tỷ lệ lấp đầy 72,01%); tổng vốn đầu tư đăng ký là 512,74 tỷ đồng và 1,24 triệu USD.

KCN Đông Bắc Sông Cầu 2 có 01 dự án đang trong quá trình lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai dự án, với tổng diện tích đất đăng ký là 13,29 ha/59,52 ha (tỷ lệ lấp đầy 22,32%); tổng vốn đầu tư đăng ký là 30 triệu USD.

Trong năm 2016, các KCN, KKT tỉnh Phú Yên đã thu hút được 09 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 213,94 tỷ đồng và 6,77 triệu USD; tổng diện tích đất đăng ký 109.722 m2. So với cùng kỳ năm trước, số dự án thu hút được vào KKT Nam Phú Yên và các KCN cao hơn là 04 dự án, đạt 180% so với kế hoạch. Lũy kế số dự án đăng ký vào KKT Nam Phú Yên và các KCN đến nay là 78 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.211,78 tỷ đồng và 3.230,38 triệu USD.

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, bên cạnh việc chỉ đạo công tác chuyên môn, Ban đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh.

Ban Quản lý KKT Phú Yên đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, trong đó chú trọng thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý.

Trong năm, Ban đã tiếp nhận giải quyết 64 hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Ban Quản lý tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính; chính thức kết nối liên thông Hệ thống quản lý văn bản điện tử và phầm mềm quản lý văn bản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, thanh tra công vụ.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước

Công tác quản lý quy hoạch: Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; lập quy hoạch và trình phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu phi thuế quan thuộc KKT Nam Phú Yên; tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đăng ký mới và đầu tư xây dựng mở rộng tại các KCN, Khu chức năng KKT Nam Phú Yên; tổ chức thẩm định công tác đấu thầu đối với các hạng mục thuộc các dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN và KKT Nam Phú Yên;...

Nỗ lực xúc tiến và thu hút đầu tư: Ban Quản lý xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến, kêu gọi các dự án đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm trọng điểm, xúc tiến đầu tư tại chỗ.

Ban Quản lý cũng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở cho các dự án đã đăng ký sớm triển khai thực hiện đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào KKT Nam Phú Yên và các KCN. Năm 2016, Ban Quản lý đã thu hút được 09 dự án. Trong đó, Dự án Công ty TNHH CCIPY Việt Nam đầu tư vào KCN An Phú, là dự án có công nghệ cao, sử dụng nhiều lao động.

Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường: Ban tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp nhằm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp, nhằm nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các KCN.

Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm cho các công trình, dự án thuộc khu chức năng KKT Nam Phú Yên; xây dựng danh mục quỹ đất tạo vốn hàng năm theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển quỹ đất trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt...

Công tác quản lý doanh nghiệp, lao động: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp để nắm bắt và chấp hành đúng theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai, chính sách lao động…; kịp thời giải quyết các tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, tránh để xảy ra trường hợp đình công, lãn công. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Với những kết quả đạt được trong năm 2016, KKT và các KCN sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Phú Yên đi lên, đưa Phú Yên không chỉ thành điểm sáng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ mà còn là nhân tố phát triển của cả nước trong những năm tiếp theo.

 

LÊ VĂN THÀNH - Trưởng ban, Ban Quản lý KKT Phú Yên

© Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam
Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này